Rekrutacja

Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. poszukuje pracownika na stanowisko:

MONTER KONSERWATOR SIECI WOD-KAN (2019-11-27)

MONTER KONSERWATOR SIECI WOD-KAN

RODO - INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATOW DO PRACY

****************************************************************************************************************************************************

Zgodnie z Uchwałą nr 12/2019 z dnia 14.11.2019 r. Rada Nadzorcza Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza konkurs na funkcję Prezesa Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. i przyjmuje treść Regulaminu konkursu na funkcję Prezesa Zarządu jak niżej: rekrutacja zakończona.

REGULAMIN

KOMUNIKAT

KWESTIONARIUSZ

OŚWIADCZENIE

INDYWIDUALNY FORMULARZ OCENY

ZBIORCZY FORMULARZ OCENY

KRS

AKTUALNY STATUT SPÓŁKI - UMOWA SPÓŁKI - Akt notarialny A nr 4253 2018 z dnia 01.10.2018 r.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA 2018 R.

 

****************************************************************************************************************************************************

Informujemy, iż zgodnie z Uchwałą nr 11/2019 Rada Nadzorcza Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. postanawia zakończyć bez rozstrzygnięcia postępowanie konkursowe z dnia 8.10.2019 r., zgodnie z zapisami paragrafu 17 Regulaminu konkursu na funkcję Prezesa Zarządu MPWiK Sp. z o.o., przyjętego Uchwałą nr 10/2019 w dniu 8.10.2019 r.

****************************************************************************************************************************************************

Rada Nadzorcza Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza publiczny konkurs na funkcję

Prezesa Zarządu Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Milanówku. - rekrutacja zakończona 14.11.2019 r.

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ MPWiK SP. Z O.O.

REGULAMIN KONKURSU

KOMUNIKAT

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

OŚWIADCZENIE

FORMULARZ OCENY - INDYWIDUALNY

FORMULARZ OCENY - ZBIORCZY

KRS MPWiK SP. Z O. O.

AKTUALNY STATUT SPÓŁKI - UMOWA SPÓŁKI - Akt notarialny A nr 4253 2018 z dnia 01.10.2018 r.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA 2018 R.

**********************************************************************************************************************************************

 

* MŁODSZY INSPEKTOR DS. TECHNICZNO-ADMINISTARCYJNYCH - rekrutacja zakończona

SPECJALISTA_DS._TECHNICZNO-ADMINISTARCYJNYCH

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* MONTER STACJI UZDATNIANIA WODY - rekrutacja zakończona

MONTER SUW

* KIEROWNIK DZIAŁU INWESTYCYJNO-TECHNICZNEGO WOD-KAN - rekrutacja zakończona

KIEROWNIK DZ. INWESTYCYJNO-TECHNICZNEGO

 

* MONTER KONSERWATOR SIECI WOD-KAN - rekrutacja zakończona

MONTER KONSERWATOR SIECI WOD-KAN

 

* Rada Nadzorcza Spółki Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o

ogłasza konkurs na Prezesa Zarządu - rekrutacja zakończona

KONKURS na Prezesa Zarządu

Poszukujemy kandydata na stanowisko:

 

* Inżynier instalacji sanitarnych - rekrutacja zakończona

INZYNIER INSTALACJI SANITARNYCH 

 

* Magazynier / Archiwista - rekrutacja zakończona

MAGAZYNIER / ARCHIWISTA

Pracownik do sprzątania powierzchni biurowej

PRACOWNIK SPRZĄTAJĄCY - rekrutacja zakończona (01.02.2017 r.)

Młodszy inspektor ds. techniczno-administracyjnych

MŁODSZY INSPEKTOR DS. TECHNICZNO-ADMINISTARCYJNYCH - rekrutacja zakończona (01.02.2017 r.)

Monter konserwator sieci wod-kan

MONTER KONSERWATOR SIECI WOD-KAN - rekrutacja zakończona (18.10.2016 r.)

 

 

 

 

Zgłoś stan wodomierza

05-822 Milanówek, ul. Spacerowa 4
e-mail: mpwik@mpwik-milanowek.pl
tel. 22 729 04 33

Zgłoś awarie

Całodobowo:
tel.: 22 729 04 33  /  661 441 785

(sieć wodociągowa);


tel.: 882 164 123 (sieć kanalizacyjna)

Kontakt

05-822 Milanówek, ul. Spacerowa 4
e-mail: mpwik@mpwik-milanowek.pl
tel. 22 729 04 33

Serwery udostępniające nasze strony internetowe zbierają dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla udostępnienia tych stron, zarządzania nimi oraz zapewnienia ich bezpieczeństwa. Dane są przetwarzane anonimowo – nie jesteśmy w stanie zidentyfikować osoby, której dane dotyczą, dopóki nie dostarczy ona dodatkowych informacji, pozwalających na ustalenie jej tożsamości.

 1. Administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Milanówku, dane kontaktowe ADO: 05-822 Milanówek, ul. Spacerowa 4, adres e-mail: mpwik@mpwik-milanowek.pl.

 2. Podczas korzystania ze stron internetowych administratora zbierane są dane takie jak: adres IP, wersja przeglądarki, data i godzina połączenia, otwierana strona internetowa. Dane będą przetwarzane w celu:

 • udostępnienia biuletynu informacji publicznej, co stanowi realizację obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze danych, zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO*),

 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO*) polegających na udostępnieniu strony internetowej działającej w domenie mpwik‑milanowek.pl oraz na zapewnieniu jej bezpieczeństwa.

*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 1. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla korzystania ze stron internetowych administratora danych.

 2. Twoje dane będą przekazywane:

 • podmiotom, które na zlecenie ADO wykonują czynności wspierające jego działalność, np. kancelarie prawne, firmy serwisujące systemy informatyczne ADO, dostawcy usługi hostingu poczty elektronicznej oraz strony WWW, podmioty świadczące usługi pocztowe, podmioty niszczące dokumenty,

 • podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

 1. Dane przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji ww. celów.

 2. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane przez ADO do podejmowania wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany (czyli bez udziału człowieka), w tym do profilowania.

 3. Administrator nie jest w stanie zidentyfikować osoby, której dane dotyczą. Zgodnie z art. 11 ust. 2 RODO, w celu skorzystania z przysługujących Ci, wymienionych poniżej praw, zobowiązany jesteś dostarczyć dodatkowe informacje pozwalające Cię zidentyfikować (w szczególności informacje potwierdzające, że w danym momencie korzystałeś z komputera o zebranym przez nas adresie IP).

 4. Przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do Twoich danych osobowych,

 • sprostowania danych - jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne,

 • usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania (w określonych przypadkach),

 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Przysługuje Ci także prawo do wniesienia do ADO sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z uwagi na Twoją szczególną sytuację.

Zaakceptuj RODO aby korzystać ze strony
akceptuje
nie akceptuje