OGŁOSZENIA

 

Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza Otwarty nabór Partnerów do wspólnej realizacji projektu.

Szczegółowe informacje znajdują się TUTAJ

12.09.2016r.

_______________________________________________________

Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza Otwarty nabór Prosumentów do wspólnej realizacji projektu.

Szczegółowe informacje znajdują się TUTAJ

10.08.2016r.

_______________________________________________________

Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, iż ze względu na problemy techniczne kontakt telefoniczny pod numerem 22 758 30 61 wew. 218 jest tymczasowo niemożliwy.

Prosimy o kontakt pod numerem 22 729 04 33.

Za utrudnienia przepraszamy

_______________________________________________________

PRZERWA W DOSTAWIE WODY - AWARIA WODOCIĄGU

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym - 18.01.2016r. (czwartek), w związku usuwaniem awarii nastąpi przerwa w dostawie wody w ulicy Cichej pomiędzy ulicą Marszałkowską a ulicą Szkolną.

Przywrócenie dostawy wody planowane jest w godzinach nocnych.

Za utrudnienia przepraszamy.

_______________________________________________________

Uprzejmie informujemy, iż w dniu  24.12.2015 r. (tj. Wigilia) przedsiębiorstwo będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

_______________________________________________________

PRZERWA W DOSTAWIE WODY 

W dniu 26.11.2015r. nastąpi przerwa w dostawie wody w ulicy Partyzantów

więcej informacji w pliku: INFORMACJA

W dniu 26.11.2015r. nastąpi przerwa w dostawie wody w ulicach: Chrzanowska, Mała, Niska, Okólna (na odcinku od ul. Grabowej do ul. Piłsudskiego)

więcej informacji w pliku: INFORMACJA

W dniu 24.11.2015r. nastąpi przerwa w dostawie wody w ulicy Leśny Ślad (na odcinku od ul. Krasińskiego do ul. Podgórnej)

więcej informacji w pliku: INFORMACJA

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW ROZLICZANYCH NA PODSTAWIE RYCZAŁTU

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW ROZLICZANYCH NA PODSTAWIE RYCZAŁTU

 

PRZERWA W DOSTAWIE WODY - AWARIA WODOCIĄGU

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym - 30.10.2015r. (piątek), w związku usuwaniem awarii nastąpi przerwa w dostawie wody w ulicach: 
- Piasta
- Dworcowa
- Zaciszna (Wspólna-Piasta)
- Kościuszki (Krakowska-Mickiewicza).

Za utrudnienia przepraszamy.

_______________________________________________________

PRZERWA W DOSTAWIE WODY - AWARIA WODOCIĄGU

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym - 29.10.2015r. (czwartek), w związku usuwaniem awarii nastąpi przerwa w dostawie wody w ulicy Żabie Oczko.

Za utrudnienia przepraszamy.

_______________________________________________________

PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Uprzejmie informujemy, iż w dniu dzisiejszym 23.10.2015 r. (piątek) w godzianach 10.00 - 12.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w ulicy Okólnej, na odcinku pomiędzy ulicą Krzywą i Grabową.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Uprzejmie informujemy, iż w dniu dzisiejszym 22.10.2015 r. (czwartek) w godzianach 13.00 - 15.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w ulicy Okólnej, na odcinku pomiędzy ulicą Piłsudskiego i Grabową.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

PRZERWA W DOSTAWIE WODY

       Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym 15.10.2015 r. (czwartek), w związku z awarią na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody w ulicach Okólna i Grabowa. Przywrócenie dostaw wody planuje się na na godzinę 1600.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW ROZLICZANYCH NA PODSTAWIE RYCZAŁTU

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW ROZLICZANYCH NA PODSTAWIE RYCZAŁTU

 

PRZERWA W DOSTAWIE WODY

       Uprzejmie informujemy, że w dniu 26.08.2015r. (środa), w związku usuwaniem awarii nastąpi przerwa w dostawie wody w ulicach: Wylot, Falęcka, Czubińska, Zielona, Klonowa, Słowików w godzinach 900 - 1600.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, iż w dniu dzisiejszym ( 10.07.2015 r.) w wyniku awarii wodociągowej (róg ulicy Grabowej i Okólnej) wystąpi obniżone ciśnienie lub chwilowy brak wody
w całej południowej części Milanówka.

Planowane usunięcie awarii nastąpi w dniu dzisiejszym do godziny 24:00.

Za powstałe  problemy   bardzo przepraszamy.

Prezes Zarządu

Sebastian Budziszewski

 

Zamontowanie tymczasowego wodociągowego zdroju ulicznego na chodniku pomiędzy boiskiem „Orlik” a Miejskim Kąpieliskiem

 W związku z okresowymi utrudnieniami dostawy wody na wyższe piętra bloków osiedla Jedwabnik, Burmistrz Miasta Milanówka w porozumieniu z Prezesem Milanowskiego  Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informują o zamontowaniu tymczasowego wodociągowego zdroju ulicznego na chodniku pomiędzy boiskiem „Orlik” a Miejskim Kąpieliskiem.  Budowa dodatkowego miejsca poboru wody pozwoli częściowo zminimalizować problemy mieszkańców powstałe w okresie wzmożonych upałów. Jednocześnie  informujemy, że w chwili obecnej służby inwestycyjne Miasta Milanówka prowadzą inwestycję - „Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody Na Skraju”. Inwestycja ta  winna być zakończona w IV kwartale 2015 roku. Oddanie inwestycji w znaczący sposób przyczyni się do rozwiązania obecnych problemów związanych ze spadkami ciśnienia na sieci.

Za powstałe  problemy   przepraszamy.

 

Prosimy o oszczędny pobór wody oraz ograniczenie do minimum podlewania ogrodów w okresie upałów.

Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  zwraca się do mieszkańców Milanówka z uprzejmą prośbą o rozważny i możliwie oszczędny pobór wody oraz ograniczenie do minimum podlewania ogrodów w okresie upałów. Zwiększony rozbiór wody wodociągowej powoduje spadek ciśnienia w sieci, co w konsekwencji utrudnia dostawę wody do mieszkań na wyższych piętrach. Jednocześnie  MPWiK informuje, że w chwili obecnej służby inwestycyjne miasta Milanówek prowadzą inwestycję - „ Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody Na Skraju”. Inwestycja ta  winna być zakończona w IV kwartale 2015 roku. Oddanie inwestycji w znaczący sposób przyczyni się do rozwiązania obecnych problemów związanych ze spadkami ciśnienia na sieci .  Za powstałe  problemy   przepraszamy.

Zgłoś stan wodomierza

05-822 Milanówek, ul. Spacerowa 4
e-mail: mpwik@mpwik-milanowek.pl
tel. 22 729 04 33

Zgłoś awarie

Całodobowo:
tel.: 22 729 04 33  /  661 441 785

(sieć wodociągowa);


tel.: 882 164 123 (sieć kanalizacyjna)

Kontakt

05-822 Milanówek, ul. Spacerowa 4
e-mail: mpwik@mpwik-milanowek.pl
tel. 22 729 04 33

Serwery udostępniające nasze strony internetowe zbierają dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla udostępnienia tych stron, zarządzania nimi oraz zapewnienia ich bezpieczeństwa. Dane są przetwarzane anonimowo – nie jesteśmy w stanie zidentyfikować osoby, której dane dotyczą, dopóki nie dostarczy ona dodatkowych informacji, pozwalających na ustalenie jej tożsamości.

 1. Administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Milanówku, dane kontaktowe ADO: 05-822 Milanówek, ul. Spacerowa 4, adres e-mail: mpwik@mpwik-milanowek.pl.

 2. Podczas korzystania ze stron internetowych administratora zbierane są dane takie jak: adres IP, wersja przeglądarki, data i godzina połączenia, otwierana strona internetowa. Dane będą przetwarzane w celu:

 • udostępnienia biuletynu informacji publicznej, co stanowi realizację obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze danych, zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO*),

 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO*) polegających na udostępnieniu strony internetowej działającej w domenie mpwik‑milanowek.pl oraz na zapewnieniu jej bezpieczeństwa.

*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 1. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla korzystania ze stron internetowych administratora danych.

 2. Twoje dane będą przekazywane:

 • podmiotom, które na zlecenie ADO wykonują czynności wspierające jego działalność, np. kancelarie prawne, firmy serwisujące systemy informatyczne ADO, dostawcy usługi hostingu poczty elektronicznej oraz strony WWW, podmioty świadczące usługi pocztowe, podmioty niszczące dokumenty,

 • podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

 1. Dane przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji ww. celów.

 2. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane przez ADO do podejmowania wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany (czyli bez udziału człowieka), w tym do profilowania.

 3. Administrator nie jest w stanie zidentyfikować osoby, której dane dotyczą. Zgodnie z art. 11 ust. 2 RODO, w celu skorzystania z przysługujących Ci, wymienionych poniżej praw, zobowiązany jesteś dostarczyć dodatkowe informacje pozwalające Cię zidentyfikować (w szczególności informacje potwierdzające, że w danym momencie korzystałeś z komputera o zebranym przez nas adresie IP).

 4. Przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do Twoich danych osobowych,

 • sprostowania danych - jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne,

 • usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania (w określonych przypadkach),

 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Przysługuje Ci także prawo do wniesienia do ADO sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z uwagi na Twoją szczególną sytuację.

Zaakceptuj RODO aby korzystać ze strony
akceptuje
nie akceptuje