Szanowni Mieszkańcy Gminy Milanówek,
w związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami zwracamy się z prośbą o racjonalne i odpowiedzialne korzystanie z wody pitnej, wykorzystując ją wyłącznie w celach bytowych.
Na dzień dzisiejszy nie ma zagrożenia dostaw, ale biorąc po uwagę zapowiedzi, iż upały utrzymają się, już teraz należy wprowadzić ograniczenia, aby nie doszło do obniżenia ciśnienia wody. Prosimy o powstrzymanie się od podlewania ogródków, mycia samochodów, napełniania przydomowych basenów itp. wodą wodociągową. Oszczędzanie wody jest również niezbędne w celu zapewnienia odpowiedniego ciśnienia w hydrantach na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.