o_nas

W dniu 24 maja 2011 r. Rada Miasta Milanówka podjęła uchwałę Nr 45/VII/11 w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki prawa handlowego z ograniczoną odpowiedzialnością, powołanej w celu realizacji zadań własnych. Na podstawie Aktu notarialnego Umowy Spółki w dniu 21 lipca 2011 r. zostało utworzone „Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.”

 

Siedziba Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. mieści się w centrum Milanówka, nazywanego miastem ogrodem. Milanówek zbudowano na przełomie XIX i XX wieku. Miasteczko pełniło rolę podmiejskiego letniska. Na rozwój miasta wpłynęło korzystne położenie przy drodze Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, której kierownictwo postawiło wówczas warunek władzom Letniska Milanówek, dotyczący wybudowania przy przystanku pompy głębinowej umożliwiającej czerpanie wody pitnej. Pompa została sfinansowana przez założyciela Milanówka – Michała Lasockiego i służyła mieszkańcom i podróżnym przez wiele lat.

 

Obecnie Spółka eksploatuje osiem studni głębinowych na czterech stacjach uzdatniania wody, a wyłącznym źródłem zaopatrzenia w wodę są wysokiej jakości zasoby wód podziemnych: czwartorzędowe i oligoceńskie.

 

Przejmując dziedzictwo kulturowe, jak również przyrodnicze, jesteśmy zobowiązani do uszanowania starań naszych przodków, kontynuacji zachowania statusu miasta-ogrodu i dania przykładu najmłodszym i przyszłym pokoleniom. Chcemy rozwijać w najmłodszych mieszkańcach naszej gminy proekologiczne postawy poprzez rozwijanie wrażliwości na potrzeby ochrony zasobów wodnych oraz uświadomienie zagrożeń środowiska wodnego, występujących w skali globalnej.

 

Od początku swego istnienia podejmujemy przede wszystkim aktywne działania na rzecz rozwoju i modernizacji gospodarki wodno-ściekowej. Z uwagi na rozszerzenie działalności spółki o umożliwienie Mieszkańcom Milanówka wykonania kompleksowej usługi zaprojektowania i wybudowania przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego przez Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., kadra pracownicza stale się rozrasta zarówno w zakresie ekip budowlanych, jak i działu technicznego. Dostarczana naszym odbiorcom woda jest bardzo dobrej jakości. Nieustannie umacniamy swoją pozycję gospodarczą na rynku lokalnym i staramy się być postrzegani jako solidny pracodawca i wiarygodny partner biznesowy.