Na tarczy licznika znajdują się 2 kolory: czarny i czerwony.

Czarne cyfry na tarczy są to pełne metry, czerwone natomiast to litry.

przykładowo:

stan 00436341 winniśmy przeczytać jako 436 m3.

stan 00030531 możemy przeczytać jako 30 m3 lub 30,5m3.

stan 00089971 możemy zaokrąglić do 90 m3.