Wytyczne dot. badań wody po budowie przyłącza i sieci wodociągowej

Od dnia 01.05.2019r. Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. wymaga wykonywania badań wody po wybudowaniu sieci i/lub przyłącza wodociągowego na terenie gminy Milanówek w zakresie:

- E. coli
- Paciorkowce kałowe
- Bakterie grupy coli
- Chlor wolny
- Przewodność.

Badania należy wykonywać z uwzględnieniem poboru przez próbkobiorcę z akredytowanego laboratorium wraz z wpisaniem nazwiska próbkobiorcy do Raportu z badań.

W innym przypadku dostarczone do MPWiK Sp. z o.o. Raporty z badań nie będą honorowane i będzie wymagane powtórzenie wykonania badań.

 

 

ikona_pdf INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA PRZYŁĄCZENIE POSESJI DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I/LUB KANALIZACYJNEJ

 

WNIOSKI DO POBRANIA:

 1. ikona_pdf Wniosek o wydanie zaświadczenia o możliwości podłączenia posesji do sieci wod-kan
   
 2. ikona_pdf Wniosek wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
   
 3. ikona_pdfWniosek o zawarcie umowy na wykonanie planu sytuacyjnego
    
 4. ikona_pdfWniosek o wycenę budowy przyłącza
   
 5. ikona_pdf Wniosek o zawarcie umowy na roboty budowlane (budowę przyłącza) 
   
 6. ikona_pdfWniosek o dokonanie technicznego odbioru w zakresie przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
   
 7. ikona_pdf Wniosek o wydanie warunków technicznych na zmianę lokalizacji wodomierza

 8. ikona_pdfUpoważnienie - dla projektanta/wykonawcy