Uprzejmie zawiadamiamy, iż w związku z pracami naprawczymi na sieci wodociągowej w dniu 29.06 (środa) 
w godzinach 1000 – 1400 
wystąpi przerwa w dostawie wody:
- w ulicy Gospodarskiej na odcinku od 8 Maja 1945 r. do Wspólnej
- w ulicy Wspólnej na odcinku od Gospodarskiej do Podleśnej