wodomierz zimna wykrzynbik zdjecie promocja strona mpwik
Niska temperatura może uszkodzić wodomierz zwłaszcza, gdy znajduje się on w nieogrzewanym pomieszczeniu, temperatura wokół wodomierza nie powinna być niższa niż 4 stopnie Celsjusza. W wyniku awarii wodomierza głównego lub ogrodowego może dojść do rozszczelnienia instalacji wodociągowej, zalania pomieszczeń, a nawet przerwy w dostawie wody. Dzięki paru prostym zabiegom można skutecznie zabezpieczyć wodomierz i nie narażać się na dodatkowe koszta związanymi z np. z jego wymianą.


Licznik wody można osłonić styropianem, matą izolacyjną, wełną mineralną lub innym materiałem izolującym, np. szmatami, starym kocem czy gazetami.
Zabezpieczyć należy także rury wodociągowe. W tym przypadku skuteczne są pianki termoizolacyjne (zdjęcie poniżej).

Jeżeli wodomierz znajduje się w studni wodomierzowej, należy bezwzględnie wypompować z niej wodę!

Jeżeli wodomierz znajduje się na instalacji sezonowej (np. domek letniskowy) należy odwodnić instalację i zamknąć dopływ wody. W przeciwnym razie może ona zamarznąć i rozsadzić rury, co wiąże się z kosztownymi naprawami.


Poniżej widać profesjonalnie zabezpieczony wodomierz wraz z armaturą wewnętrzną.

resized 20240110 115616