Przedmiot podstawowej działalności:
POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY 
 
Przedmiot pozostałej działalności:
ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW 
REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 
ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ 
WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 
WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH
WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 
POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. piątek, 12 marzec 2021 15:59 Administrator