Spółka działa na podstawie Kodeksu Handlowego, ustawy z dnia 13 lipca 1990 roku o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. Nr 51, poz. 298 zm. Dz.U. z 1991 r. Nr 60, poz. 253, ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 16 poz. 95 z późniejszymi zmianami, ustawy z 10 maja 1990 roku przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 32 poz. 191 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U.2019.712 tj. z dnia 2019.04.17). oraz aktu założycielskiego Spółki.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25 marzec 2021 13:20 Administrator